Support
Pacific Science
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ


 
 

* Biochemical reagent can search in Biochemical group.

 

New Product

 

บจก.แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ เป็นบริษัทฯก่อตั้งขึ้นในปี 2543 เพื่อนำเสนอและทำการตลาดสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับงานวิจัยและงานตรวจสอบมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมอาหารและยา

ทางบริษัทฯมุ่งเน้นในการจำหน่ายสินค้าหลากหลายในด้านของ Genomics, Proteomics, Cell Biology, Antibody Arrays,etc. จากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมัน อังกฤษ แคนาดา อเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี บจก. แปซิฟิค ไซเอ็นซ์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการและเติมเต็มกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่และเทคโนโลยีใหม่เพื่องานด้านต่างๆทางวิทยาศาสตร์