Support
Pacific Science
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

วิธีการชำระเงินค่าสินค้าผ่านทางธนาคาร

วันที่: 12-06-2017

วิธีการชำระเงิน

 

ชื่อบัญชี : บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

บัญชีที่โอนเงิน *

  ธนาคารไทยพาณิชย์ 121-2-24274-5 สาขาจรัญสนิทวงศ์ 48
 
เลขที่ใบกำกับภาษี *
 
วันที่โอน *
 
เวลา (โดยประมาณ) *
 
จำนวนเงิน *
 
หลักฐานการโอน
 
ออกบิลในนาม *