Support
Pacific Science
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

พนักงานขาย

วันที่: 14-06-2017

Job Details

Responsibilities/หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. โทรติดต่อกับลูกค้า นำเสนอขายสินค้า ติดตามงาน
 2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเดิม และสรรหาลูกค้ารายใหม่
 3. ดูแลประสานงานขาย เช่น การแจ้งโปรโมชั่นสินค้าให้กับลูกค้า, การทำใบเสนอราคา และงานด้านเอกสารต่างๆ ของฝ่ายขาย เป็นต้น
 4. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ภายในบริษัท
 5. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications/คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
 2. สามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
 3. มีความมั่นใจในการนำเสนอสินค้า รับข้อมูลลูกค้าได้อย่างครบถ้วน เข้าใจความต้องการของลูกค้า
 4. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 5. สนทนากับลูกค้าอย่างเป็นธรรมชาติ น้ำเสียงน่าฟัง
 6. มีความรอบรู้ในสินค้า และไฝ่หาความรู้อยู่เสมอ 

 

 

สวัสดิการ

 1. เงินเดือน, โบนัส, คอมมิสชั่น, ค่าพาหนะ (ขึ้นกับตำแน่ง)
 2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ หยุด เสาร์-อาทิตย์
 3. ประกันสังคม ประกันสุขภาพบูพา(ตามอายุงาน) งานเลี้ยงประจำปี
 4. สัมนาต่างประเทศ(ตามตำแหน่งและอายุงาน)

 

Job Location/สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด
        62, 64 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 49/1 เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

Salary/เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

No of Position/เปิดรับ

1 อัตรา

 

 

ติดต่อ :

คุณธนันต์พร พงษ์ลีรัตน์
        โทร : 02-4330040
        แฟกซ์ : 02-4342609

อีเมล : bam_ple@hotmail.com