Support
Pacific Science
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์

วันที่: 14-06-2017

Job Details

Responsibilities/หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ให้ความรู้เกี่ยวกับงาน PCR RT-PCR
  2. สอนพนักงานขายเกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้า
  3. พบลูกค้าเพื่ออธิบายวิธีใช้สินค้าของบริษัทฯ และเลือกสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

Qualifications/คุณสมบัติ

  1. เพศชาย/หญิง
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ด้านพันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมี ชีววิทยา
  3. สามารถสร้าง Presentation ได้
  4. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

Job Location/สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัทแปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด

Salary/เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

No of Position/เปิดรับ

2 อัตรา